voorwaarden

Algemeen

Om de diensten die ik verzorg zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als u een afspraak maakt voor een reading, healing of coaching, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en u hiermee akkoord gaat.

 

Inspanning Purple wind

Purple wind zal de behandelingen naar beste inzicht, wijsheid en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Bij het geven van readingen is het echter mogelijk dat er vergissingen gemaakt worden. Purple wind neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor de informatie die verstrekt wordt in readingen en tijdens consulten. De cliënt zelf blijft verantwoordelijk voor wat hij/zij naar aanleiding van deze informatie onderneemt en wat de gevolgen hiervan zijn.

Resultaten van behandelingen wisselen sterk per persoon en kunnen niet gegarandeerd worden.

We behouden ons het recht voor om een behandeling te weigeren of  te beëindigen als het gedrag of  lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt daartoe aanleiding geeft met evt. een doorverwijzing naar een andere hulpverlener.

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan, die u verstrekt tijdens het intake gesprek of tijdens de behandelingen. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier worden uitgevoerd.

Purple wind is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën van producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u Purple wind of behandelaar niet aansprakelijk te stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een reading, healing of coaching die aan u gegeven wordt.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Toestemming

Als na scheiding beide ouders het gezag hebben over het kind, of er is door de rechter een voorlopige voorziening uitgesproken, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Beide ouders hebben dan ook recht op informatie over de behandelingen. Het initiatief voor contact hiervoor ligt bij de ouders zelf.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten zelf ook toestemming geven voor de behandelingen.

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf bepalen in hoeverre ouders/verzorgers geïnformeerd worden, tenzij de behandelaar inschat dat het noodzakelijk is om bepaalde informatie te delen.

 

Betaling

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Betaling kan zowel contant of op rekening binnen 14 dagen. Wij hebben geen pin automaat.

We hanteren een onvoorwaardelijke tevredenheidsgarantie, bent u niet tevreden dan kunt u dit tijdens of direct na de behandeling melden en heeft u het recht om minder of niet te betalen. Achteraf reclameren is niet mogelijk en ook kosten t.b.v. annulering e.d. dienen altijd volledig te worden voldaan.

 

Geheimhouding

Purple wind is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en medische informatie die de cliënt en zijn verzorgers hebben medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van de wettelijk vertegenwoordigers van een cliënt die nog geen 16 jaar oud is.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij verplicht zijn de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken..

Purple wind gaat zorgvuldig met uw gegevens om en voldoet aan de eisen van AVG wetgeving. Zie voor verdere details de privacyverklaring, welke te vinden is op de website.

 

Verhindering

Wilt u een afspraak verzetten of annuleren doe dit dan graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 48 uur van te voren. En worden dan geen annuleringskosten berekend. Bij niet tijdig afzeggen wordt 50 % van de behandeling in rekening gebracht. Indien u niet komt op de afspraak zonder afzeggen wordt de volledige behandeling berekend.

Purple wind behoud zich het recht om afspraken wegens overmacht af te zeggen en/of te verplaatsen.

 

Copyright

Wij zijn van mening dat kennis universeel is en algemeen toegankelijk moet zijn. Kopiëren van onze materialen is vrij, mits deze niet commercieel gebruikt worden. We zien wel graag een bronvermelding. Bij commercieel gebruik graag van tevoren toestemming vragen.

 

feather_purple

Ben je benieuwd of nieuwschierig of ik wat voor je kan betekenen?

neem gerust contact met mij op of kijk voor meer informatie op deze website

neem contact met mij op