privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Purple wind verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam van uw kind
 • Leeftijd van uw kind
 • Geslacht van uw kind

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Purple wind verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit kan soms ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens bevatten zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Purple wind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om contact met U te kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Purple wind zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 5 jaar

 

 Delen met anderen

Purple wind deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Purple wind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Purple wind gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar petra@purplewind.nl. Purple wind zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Purple wind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via petra@purplewind.nl.

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Purple wind, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                     Ooststeeg 28

Postcode en plaats:                                                             6708AV Wageningen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:               74942344

Telefoonnummer:                                                                 06-25195303

E-mailadres:                                                                          Petra@purplewind.nl

feather_purple

Ben je benieuwd of nieuwschierig of ik wat voor je kan betekenen?

neem gerust contact met mij op of kijk voor meer informatie op deze website

neem contact met mij op