Ziel en onderbewuste hulpverlening

Familieopstellingen

Wat? 

Familieopstelling is een methode die snel en zonder veel woorden laat zien wat de onbewuste oorzaak  van ons gedrag is en wat een oplossing zou kunnen zijn voor een probleem. Een familieopstelling helpt om de verborgen verbanden te zien in een groter geheel zoals familie, maar ook een klas of vriendengroep. Met opstellingen laat je als het ware het onderbewuste of de ziel spreken en je duidelijk maken wat je onbewust doet en wat de reden daarvan is. Psychische problemen, eetstoornissen of ander problematisch gedrag van jongeren wijzen op een verstoring van de ‘orde’ op zielsniveau. Een oplossing van deze problemen wordt vaak pas duidelijk als de jongere vanuit een dieper, onbewust niveau kan spreken en dit gebeurd bij familieopstellingen. Het onderbewuste heeft alle informatie opgeslagen en jij bent degene die daar toegang tot hebt. Een opstelling laat je buiten jezelf zien wat je van binnen doet. 

Familieopstellingen is iets wat je met een groep uitvoert. Bij een familieopstelling is er 1 persoon die een vraag stelt of probleem inbrengt wat nu bij hem of haar speelt. Dit kan de jongeren of een ouder zijn. Een vraag is bijvoorbeeld: Wat maakt het dat ik mezelf niet begrepen en eenzaam voel? Of hoe komt het dat ik steeds in conflict kom met mijn kind?  Er zijn bij een opstelling ook andere personen aanwezig (kan iedereen zijn)  die meedoen als stand-in, we noemen dat representanten.  Als laatste is er een begeleider van de opstelling. De vraagsteller kiest uit de groep aanwezigen, enkele representanten die staan voor jouzelf, jouw familie of voor het thema. Deze representanten vertegenwoordigen bijvoorbeeld je vader, moeder, opa of oma, maar kunnen ook staan voor je leraar of de school.

De vraagsteller geeft dan de representanten zelf een plek in de ruimte. Zo maak je met deze representanten een zogenaamde ruimtelijke opstelling. Je zet zonder het eigenlijk meteen door te hebben en zonder er over na te denken jouw innerlijke beeld van deze groep mensen neer. Daar kan je dan van een afstand naar kijken. Representanten geven weer wat zij op die plek ervaren. Zij gaan heel magisch bijvoorbeeld sensaties of gevoelens ervaren die iets zeggen over jouw relatie met de persoon die zij representeren. Op deze manier maak je in principe een levende foto van jouw innerlijk beeld van de situatie en dat geeft heel veel informatie waar je mee verder kan. Onbewuste verbanden en patronen worden zichtbaar. Als vragensteller kijk je van een afstand naar dat wat er gebeurd in dit (morfogenetische) ‘veld’; de alwetende bron waar wij ons mee verbinden. Door de gebeurtenissen die plaatsvinden in deze opstelling, krijg je een ander en duidelijker perspectief.  Dit zorgt dat er erkenning en heling op zielsniveau kan plaatsvinden, wat doorwerkt in het gedrag van alledag. 

Opstellingen zijn ook mogelijk met alleen de vraagsteller en 

Voor wie? 

Familieopstellingen kunnen helpen bij allerlei psychische, relationele en gedragsproblemen. Denk hierbij aan veel ruzie maken, agressie, gefrustreerd zijn, onzekerheid, onverklaarbare vermoeidheid, maar ook bijvoorbeeld eetstoornissen of verslavingen.  Opstellingen helpen vooral met vragen die je al langer bezighouden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar waar je op de één of andere manier niet heel veel verder mee komt.

Een opstelling is voor de mensen die bereid zijn en de moed hebben om op een dieper niveau naar zichzelf te kijken. Het vraagt het besef dat alleen jij jezelf kunt helen. Een opstelling kan veel losmaken. Het maakt per definitie ruimte voor alles wat gezien wil worden – ook het negatieve. Realiseer je dat wanneer je een opstelling aangaat. 

Opstellingen in groepen zijn soms moeilijk voor jongeren, omdat het vraagt je emotioneel bloot te geven voor een groep. Een alternatief is dan een opstelling met materialen. Dan worden er bijvoorbeeld poppetjes of voorwerpen gebruikt om representatief te staan. Een opstelling met materialen is een laagdrempelige manier voor een (eerste) familieopstelling. In een opstelling met representanten raak je echter wel een andere laag. Bij het opstellen met materialen ben jij als deelnemer namelijk de enige die kan bewegen en voelen. Opstellingen met materialen geeft een ander effect, maar het kan voldoende zijn om mee verder te kunnen.

Waar? 

Familieopstellingen kan je doen bij verschillende therapeuten en coaches. Ondanks de onverklaarbare gebeurtenissen bij opstellingen, wordt de methodiek toch mainstream vrij goed geaccepteerd. Ook psychologen en andere reguliere therapeuten werken hier vaak mee. Het doen van opstellingen vraagt wel een aparte opleiding.

Therapeuten en coaches die met opstellingen werken zijn vaak gespecialiseerd een bepaalde richting bijvoorbeeld opstellingen voor bedrijven, voor scholen of gezinnen. Kijk goed welke hulpverlener bij jou past. 

Extra info:

https://hellingerinstituut.nl/familieopstellingen/

Boek: Familieopstellingen met kinderen en jongeren. Oplossen van trauma’s bij kinderen door systemisch werken 

Geschreven door Ingrid Dykstra (Zie boekentips op deze website.)

Touch of matrix

Wat? 

Touch of matrix is heel krachtige quantumtherapie en kan serieus wonderen te doen. Ik heb het persoonlijk nog niet ervaren, maar heb er bijzondere verhalen over gehoord. Maar wat het precies is en hoe het werkt is moeilijk uit te leggen aan mensen die nog niet de principes van energie, “je ware ik” en het quantumveld begrijpen. Daarom wordt er een vergelijking gemaakt tussen het menselijk lichaam en een computer. Op elke computer zit een harde schijf die allerlei data en programma’s bevat. Deze programma’s kunnen blokkeren, veel geheugen innemen of vastlopen waardoor de computer op een gegeven moment minder functioneert of zelfs vastloopt. De Touch of Matrix methodiek zorgt ervoor dat er in het besturingssysteem gekeken kan worden en zorgt dat de programma’s of alle data die de computer blokkeren of verhinderen afgesloten zullen worden. Met touch of matrix kan je de lading achter een bepaald probleem of een specifieke klacht weghalen. Een goede vergelijking is die met een iPhone. Elke app heeft zijn vaste plek. Houd je het pictogram ingedrukt, dan komen de apps in beweging. Pas dan kunnen apps worden  verwijderd of verplaatst en kan de inhoud van de telefoon worden veranderd. De ‘data’, die vergeleken kan worden met een bepaalde lading die de klacht veroorzaakt, zal dus afgesloten en stopgezet worden waardoor de Phone meer ruimte krijgt om weer goed te functioneren. Een beter te begrijpen metafoor voor jongeren is er niet, toch? Het zorgt er op deze manier voor dat je dingen verwerkt, dat je ontspant, dat je bewustzijn verruimd, accepteert dat wat in de weg zat en je verandert. Touch of matrix werkt op alle lagen, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Het verwijderd blokkades, trauma’s en overtuigingen die niet goed voor je zijn en zo kun je meer in je werkelijke kracht komen en meer zijn wie je echt bent. 

Voor wie?

Touch of matrix is er voor iedereen en elke klacht. Zowel mentale, emotionele, fysieke als emotionele problemen kunnen aangepakt worden. Jouw “ware ik” of hoger bewustzijn bepaalt wat er gebeurd. Het is geschikt voor alle leeftijden, als kinderen erg jong zijn kan er via de ouder gewerkt worden. Touch of matrix kan ook op afstand. 

Je hoeft niet te weten waar een probleem is ontstaan, je hoeft niet veel te praten of te graven in het verleden. De behandelingen worden over het algemeen als fijn en ontspannen ervaren. 

Waar?

Touch of matrix is relatief nieuw, maar groeit snel. Het wordt ook al door sommige verzekeraars vergoed. Via onderstaande link kun je een therapeut vinden. 

https://www.touchofmatrix.nl/therapeuten

Extra Info:

https://www.touchofmatrix.nl/