Boeken voor ouders en verzorgers

Susan Bögels

Mindfulness voor ouders van kinderen en jongeren met aandachtsproblemen.

Doen de kinderen een beroep op je opvoedingsvaardigheden en geduld?
Druk praten, friemelen, niet stilzitten, herken je dat bij je kind (en misschien bij jezelf?)
Wil je meer aandacht, kalmte en compassie in je gezinsleven brengen?

Iedere ouder heeft wel eens opvoedstress en reageert wel eens (te) heftig. Maar zeker opvoeders van een kind met AD(H)D worden vaak geconfronteerd met impulsief, druk, opstandig, onoplettend, vergeetachtig, ongemotiveerd of ongeconcentreerd gedrag. Dat vraagt veel van het incasseringsvermogen van ouders. MYmind is een mindfulness training voor het gezin. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat MYmind de aandachts-, hyperactiviteits-, impulsiviteits- en gedragsproblemen niet alleen bij kinderen en jongeren vermindert, maar ook bij hun ouders met vergelijkbare problemen. Zo reageren ouders meer mindful en minder overreactief in hun ouderschap, vermindert ouderlijke stress, en verbetert de ouder-kind relatie.

Dit werkboek voor ouders geeft uitleg over ADHD en hoe mindfulness daarbij kan helpen. Het werkboek biedt meditaties en mindful parenting oefeningen. Het is ook geschikt voor ouders van kinderen en jongeren die geen diagnose ADHD hebben, maar verhoogde aandachts-, hyperactiviteits-, impulsiviteit- of gedragsproblemen hebben.

mindfulness voor ouders

Drs. K.M.W. Jansen

Kinderen bewust (op)voeden. Holistische benadering van een nieuwe generatie kinderen. 

Een boek met ontzettend veel informatie over vele onderwerpen. Een aanrader voor elke bewuste ouder die een kind holistisch wil opvoeden. Maar ook voor tieners  is dit boek heel goed te lezen en het zal je helpen jezelf beter te begrijpen en te zien wat je zelf kan doen voor een gezonder en gelukkiger leven.

Het boek bestaat uit 3 delen: 

  1. Inzichten in kinderen van deze tijd.  Hierin wordt aandacht besteed aan de kenmerken en behoeften van kinderen van deze tijd. Beeldenkers worden uitgebreid besproken.
  2. Holistische benadering. Problemen van kinderen en tieners worden vanuit verschillende niveau’s onderzocht en behandeld zodat het bij de kern aangepakt kan worden. De schrijfster heeft een eigen holistische behandelmethode ontwikkeld, de Kindigo therapie, en deze wordt ook beschreven. 
  3. Ervaringen en aanvullende informatie  In deel 3 worden ervaringsverhalen gedeeld van ouders en hun kinderen en wordt deel 2 overzichtelijk in schema’s nog even samengevat. 
kinderen bewust opvoeden

Noella Appermans

Help je kind herademen. 

slaapstoornissen, ademproblemen en hyperactiviteit aanpakken met de Buteyko-methode : ademboek voor ouder en kind

Steeds meer kinderen hebben last van een verstopte neus, zijn hyperactief of juist heel snel moe, slapen slecht, hebben concentratie problemen, last van allerlei allergieën of astma. De kern van deze problemen ligt vaak in een verkeerd ademhalings- en leefpatroon. Noëlla Appermans geeft met dit boek praktische tips en adviezen aan ouders die hun kind willen helpen herademen. Met de Buteyko-ademtechniek op kindermaat wil ze baby’s, peuters, kleuters en jongeren weer innerlijke rust en zuurstof geven, zodat ze opnieuw onbezorgd kind of jongere kunnen zijn doordat hun ziektesymptomen verminderen of verdwijnen. De ouders worden in dit boek intens betrokken bij deze aanpak zodat zij de vorderingen van hun kind perfect kunnen opvolgen. 

help je kind herademen

Barbara Le Noble

Grote mensen doen alsof

Mensen zijn in de war. Steeds meer jongvolwassenen lijden aan angststoornissen, depressies en verslavingen waarvoor zij psychische zorg nodig hebben. Een belangrijke oorzaak is de manier waarop het onderwijssysteem is ingericht.

Grote mensen doen alsof gaat over de existentiële crisis van deze tijd, waar mensen vervreemd zijn geraakt van de natuur en hun ware aard. Als we ons onbegrensde potentieel herinneren en anders gaan kijken, vanuit andere overtuigingen, kan het vertrouwen worden hersteld. Het zou veel meer mogen gaan over innerlijke ontwikkeling en het ‘mens-zijn’, zodat kinderen opgroeien in een systeem waar samenwerking en compassie centraal staan, in plaats van competitie en status.

Grote mensen doen alsof gaat over liefde: de liefde voor het leven, universele liefde, levenskunst en zelfliefde. Het gaat over de eeuwige innerlijke strijd tussen goed en kwaad. Maar het goede doen is een individueel proces, er is geen goede of foute weg, alleen joúw weg. Human Design is niet moralistisch, het is een instrument voor bewustzijn.

Grote mensen doen alsof gaat over alles wat ik op school had willen leren! Human Design, een synthese van esoterische en moderne wetenschappen, brengt ieders unieke blauwdruk in kaart van waaruit bewustzijn en persoonlijke inzichten ontstaan. Zo leidt dit systeem niet alleen tot een beter begrip voor onszelf en de ander, maar laat het ook zien hoe wij energetisch functioneren en met elkaar verbonden zijn. Wat mensen spiritualiteit noemen, is in wezen natuurkunde die we nog niet begrijpen. Hoe mooi zou het zijn als deze kennis geïntegreerd wordt in het onderwijs en de opvoeding?

Kindercoaches, ouders en onderwijsprofessionals kunnen met deze kennis echt iets betekenen voor kinderen!

grote mensen doen alsof

Adele Faber Elaine Mazlish

How2talk2 kids, effectief communiceren met kinderen.

How2talk2kids – Effectief communiceren met kinderen is geschikt voor alle ouders met kinderen tussen 2 en 20 jaar en biedt communicatievaardigheden die zorgen voor een betere sfeer in huis. En, minstens zo belangrijk: voor meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld bij kinderen. 

Je leert:

  • beter omgaan met heftige gevoelens van je kind
  • uitnodigen tot meewerkend gedrag
  • grenzen stellen terwijl de relatie met je kind zich verdiept
  • hoe je je kind verantwoordelijkheid laat nemen voor zijn gedrag en met oplossingen laat komen
  • autonomie aan te moedigen
  • je kind effectief te prijzen en te bevrijden van rollen

Voor meer informatie en live trainingen: https://howtotalk.com/methode

how2talk2kids

Ingrid Dijkstra

Familieopstellingen met kinderen en jongeren

Oplossen van trauma’s bij kinderen door systemisch werken

Psychische problemen, eetstoornissen of ander ongewoon gedrag van kinderen en jongeren wijzen op een verstoring van de ‘orde’ op zielsniveau. Een oplossing van deze problemen komt vaak pas in zicht als het kind op een dieper, onbewust niveau wordt aangesproken. Door het familiesysteem te herordenen kunnen jongeren de positie die hun toebehoort opnieuw innemen. Zo hervinden ze hun innerlijke rust en gedijen ze in deze wereld.

Ingrid Dykstra laat aan de hand van vele voorbeelden uit haar praktijk zien dat het werken met familieopstellingen een uitstekende methode is om kinderen en jongeren op dat diepere niveau te benaderen. Sterk invoelend beschrijft zij hoe je met de verschillende leeftijdsgroepen te werk gaat en wanneer je beter in groepen of individueel kunt werken.

Aan de hand van familieopstellingen kijkt Dykstra welke last er op een familiesysteem drukt, welke verbanden er bestaan die zelfs de betreffende generatie overstijgen. Daarmee kan een patroon doorbroken worden, dat tot onheil en ziekte leidt, natuurlijk ook de kinderen raakt en hun kan beroven van de kracht die zij voor hun eigen ontwikkeling nodig hebben.

Psychologen, kinderen- en gezinstherapeuten krijgen waardevolle suggesties voor het werken met de systemische gezinstherapie. Ouders wordt in dit boek een heel andere kijk geboden op de problemen van hun kinderen.

familieopstellingen